Sidst ændret: 15/01-2016 10:16 af Arne Nielsen

Vedtægter og standarter

Spor1 Trekantens bestyrelse

Bestyrelselsmedlem Pt.: XX XX På valg i lige år
Bestyrelselsmedlem Pt.: XX XX På valg i ulige år
Kasserer Pt.: XX XX På valg i ulige år
Billagskontrolant Pt.: XX XX På valg i lige år
Jævnfør vedtægternes §11.


Foreningens bestyrelse kan kontaktes via denne e-mail adresse.


Spor1 Messe i Rolfhallen, 15.-16. november 2014
(Foto: Lis Christensen)

Uddrag af vedtægterne:
Foreningens navn er SPOR 1 TREKANTENog er medlem af Dansk Model Jernbane Union (DMJU). Klubben har et af årsmødet godkendt logo.

Som medlem kan alle der interesserer sig for Spor- 1 (skala 1:32) optages. En optagelse skal godkendes af mindst 2/3 af klubbens medlemmer.

Medlemskontingentet fastsættes på det årlige møde

Anlægget er opbygges som modul- / segmentanlæg med modulstørrelsen 1200 x 600 mm.
Højden til skinneoverkant er 1000 mm.

Sporplanen er udført som dobbeltsporet hovedbane med mulighed for enkeltsporede sidebaner.

På hovedbanen er skinneafstanden være 134mm. I forbindelse med stationer må afstanden være en anden.

Skinner skal være kompatible med PECO og Märklin 590 (tidligere Hübner).

Epoke og kørende materiel er valgfrit. Dog skal tog opstilles med en vis sandsynlighed.

Der anvendes 2-skinne digitalt system, Uhlenbrock med håndholdte radiostyrede terminaler af typen DAISY II, eller kabelstyrede af typen DAYSY. Der må endvidere anvendes kompatible systemer.

Årsmøde afholdes hvert år i november måned.

Anlægget er opbygget som en oval med målene 6,30 x 18,00 meter og bliver løbende udbygget.

Download:
Beskrivelse af modulstandart, samt sporplacering.

Evt. interesserede er velkomne til at kontakte:

Bjerne: spor1trekanten@gmail.com
Peter: pb.n@youmail.dk