Sidst ændret: 09/02-2015 21:56 af Arne Nielsen

Pc

Nordmanden Arild Tangerud, der er manden bag modelbyggefirmaet 'Proinor.no', er netop barslet med endnu en dansk vogn i skala 1:32 (Spor1).
Valget er denne gang faldet på en af de åbne godsvogne i Pc serien, en vogntype der både har kørt ved statsbanerne samt ved mange af landets privatbaner.


(Foto: Proinor.no)

For dem der ikke kender Proinor.no's produkter, jeg jeg da lige kort oplyse at der er tale om laserskårne træbyggesæt.
Sættene indeholder alt hvad der skal bruges for at bygge vognen, bortset fra: Lim, maling, litrering, hjul, koblinger samt puffer.

Herunder ses indholdet i æsken til PC vogns byggesættet, der udover alle delene også indeholder en kort byggevejledning, plus en CD med billedbeskrivelse af bygningen af vognen.
Alt er lige til at gå i gang med, det er på ingen måde et svært byggesæt, og følger man billedrækkefølgen på CD'en kan det ikke gå galt.

Jeg vil nedenfor skrive og vise lidt om hvordan jeg greb byggeriet an, uden at dette dog skal erstatte de oplysninger der er med i byggesættet.
Alle trædele er limet med almindelig hvid snedkerlim, mens kunststof og metal detaljer er fæstnet med 'Superlim' (sekundklæber)!

Som altid når man går i gang med Proinor's byggesæt, starter man med at lime de to bundplader sammen, det er dem der danner 'basen' for resten af byggeriet.

Mens bundene tørre, kan man lokalisere de to ark med undervognsdetaljerne, og starte med at male dem i den ønskede farve, alt efter hvikken baneselskab vognen skal indsætte ved.
I de fleste tilfælde er undervognen sort, og er er det op til den enkeltes smag og vælge hvilken sort der skal bruges, (mat, halvmat eller blank).
Da denne vogn skal indsættes ved AHJ (Ålborg-Hadsund Jernbane) bliver undervognen malet sort, og her er valget faldet på en matsort maling.


Når både bundpladerne og de nymalede dele er tørre, skæres vanger, puffeplanker samt alle sideforstærkningerne fri med en skarp hobbykniv.

Nu begynder byggeriet for alvor, først limes vangerne og puffeplankerne på. Dernæst alle sideforstærkningerne, og sluttelig limes de tynde vangebunde på plads.
Vær meget omhyggelig med at få puffeplankerne monteret helt vinkelret på vognbund og sidevanger, så ikke pufferne kommer til at hænge ned, eller stritte op i luften!

Når limen er tør kan hele vognbunden males. Når den er tør vendes den og den indvendige bundplade males i den ønskede farve.


Mens bunden tørre op, finder vi de indvendige sider og gavle frem..

De indvendige sider kan males inden samlingen, eller bagefter, alt efter temperemant.

Tørretiden udnyttes til at samle hjulophængene som består af både træ og kunststofdele = der skal bruges både trælim og 'Superlim' (sekundklæber)!

Et godt tip, som Arild Tangerud fra Proinor.no tidligere har givet mig er, at bruge et stykke plastic og en klemme til at styre fjederpakken med når den skal limes på.


Samlerækkefølgen fremgår af nedenstående illustration, og her skal man især være opmærksom på ikke at få noget lim ind i akselhullet!
Efter samling males delene.


Samtidig med malingen af de færdige akselgafler, kan man passende male lidt flere dele til undervognen, for at speede processen lidt op.


Mens de sidste dele tørre, er det svært ikke lige at prøve og stikke akselgaflerne op i chassiset sammen med et par hjulaksler - se nu ligner det allerede en lille godsvogn - eller rettere en fladvogn uden puffer.

Med vognbunden liggende på 'ryggen' limes først bremsebukken, så tandstikkeren bremse håndtaget og låsebeslaget på den ene sidevange.
Der er i sidevangen en udskæring der hvor bremsebukken skal sidde, så den kan kun placeres på det rigtige sted.


Før bremsen kan samles færdig, skal akselgaflerne monteres, da selve bremseklodsen skal limes i den ene monteringsplade.
Et lille trick i forbindelse med monteringen af akselgaflerne, er at undersænke hullerne i låsebjælken lidt, det er ikke nødvendigt, men det giver et pænere resultat. Pas på ikke at undersænke for meget, så skruerne kommer til at stikke spidserne op gennem vognbunden!

Husk i øvrigt ved montages af akselgaflerne, at vende den monteringsplade med hullet over mod bremsehåndtaget, så det bagefter er muligt at montere både bremsekloden samt trækstangen.
Trækstangen fremstilles ud af det medsendte ståltråd.

Det er nu tid til at give alle de rå kanter et lag maling, således at det hele bliver helt ensartet at se på.

Mens det færdigsamlede chassis tørre, bruger vi tiden til at samle endegavlene til vognkassen. Det består af tre lag finer, der skal limes sammen.


Efter at limen har sat sig, klippes fire af de medleverede messingsøm i en passende længde, så de kommer til at passe som bæringer. Mål tykkelsen på vognsiderne, og læg et lille stykke til, så meget skal rage ud i den fri luft.
Alternativt kan man klippe hovedet af messingsømmene, så behøver den længde der stikker ud ikke være så nøjagtig!

De udvendige og indvendige vognsider klistres nu sammen, her er det vigtigt at hakkerne i enderne kommer til at vende samme vej!

Ventetiden mens siderne tørre, bruger på at montere de udvendige pufferplanker. I den forbindelse bør man nøje overveje hvilken type puffer man vil benytte på sin vogn, da der er forskellige monteringsmuligheder alt efter fabrikat.

På denne vogn vil der blive monteret Hübner kurvepuffer, og det kræver at man skærer hullet i den udvendige pufferplanke op. Dette er forberedt fra Proinor.no's side, det er bare fire små stik med kniven i hvert hul, så er den sag ordnet!

En god lille hjælp ved monteringen af pufferplankerne, er at stikke fire messingsøm ind i hullerne rundt omkring koblingsskakten, og så bare justere højden i siderne, det vil sikre at koblingshullet er frit.
Pas i øvrigt på at der ikke kommer lim i nogle af hullerne, da det vil være i vejen senere!

Det er nu blevet tid til at lime vognsiderne på chassiset, og her kan det være en god hjælp lige at hænge gavlene løst ind mellem dem, så man sikre den rette afstand og vinkel i forhold til både gavle og bund.


Mens vi er ved vognsiderne, kan man tage 'Superlimen' (sekundklæberen), og montere hængselbeslaget i hakkene for enden af vognsiderne.

Det er nu muligt at hænge/hægte gavlene på vognen, åbne og lukke samt afmontere dem igen. Denne option giver gode muligheder for spændende ladescener og alsidig drift = en rigtig god detalje.

Det videre arbejde med vognkassen består i montering af de udvendige dørrammer.


Med dørrammerne på plads, er det blevet tid til at lime topkanter på selve vognsiderne, de kanter der skjuler at der er tale om to lag finer der er limet sammen.


Samme arbejdsgang skal også lige udføres på de løse gavle!

Mens kanterne på vognkassen og gavlene tørre, kan vi montere kraverne på koblingsskakten, igen her er messingsømmene en god hjælper, og korter man dem af, kan man endda lade dem blive siddende i vognen!


De otte hængsel beslag (fire i hver ende) til lukketøjet på gavlene skæres fri, og limes med 'Superlim' (sekundklæber) ind i hullerne på puffeplankerne.


Ud af det medleverede ståltråd bøjes nu selve låse aksel/-håndtag til gavlene, og det stikkes ind i hængslerne.


Sidste operation i forbindelse med lukketøjet til gavlene, er at lime låsebeslaget ind i det dertil beregnede hak i vognsiderne.


Som næste opgave står tilskæring af sidestolper i den medsendte plastprofil, disse måles lettest ved at lægge en af dem på vognsiden, lade den flugte med toppen af vognkassen, og så sæt et mærke ved den nederste enden på forstærkningerne på chassiset.
Når de er skåret ud, males den nederste del af dem i vognens farve, så risikerer man ikke at få vognkassefarve på chassisdelene!
Husk i øvrigt at sidestolperne skal skæres skrå i den ende der skal vende opad.


Når malingen på sidestolperne er tør, kan disse limes på vognkassen med superlim/sekund lim.

Mens vi er i gang med siderne på Pc vognen, kan vi lige benytte tiden til også at lime hængsler på sidedørene.
Disse fremstilles af cirka 3 millimeter lange stykker ståltråd, og limes ind i slidserne på dørrammerne, igen er det superlim/sekund lim der skal benyttes.


Med siderne færdige, kommer turen til gavlene, der også skal have monteret forstærkningsjern. Her er det vigtigt at huske at den midterste forstærkning fremstilles af T-profilen, og siderne av vinkel profilen. Begge dele skæres skrå i begge ender inden montagen.


Vognen er nu så færdig at den kan males i den ønskede farve, og da vi har valgt at denne vogn skal køre ved AHJ (Ålborg-Hadsund Jernbane) er valget falden på Humbrol #128.

Når malingen er tør forestår monteringen af de sidste detaljer, her starter vi med lukketøjet på sidedørene, der består af to dele per side. Dels en kunststof del til de store lukkebeslag i toppen af dørene, dels af et lille håndtag for neden på den ene dør.
Kunststof håndtaget skæres fri, og males eventuelt helt eller delvis i vognens farve.
Det minder håndtag fremstilles af den medsendte ståltråd, og males tilsvarende.

Inden man kan montere det nederste håndtag, er det en god ide at bore med et 1 millimeter bor ind i bundrammen, så kommer håndtaget til at sidde bedre fast.

Sidste trin i denne byggebeskrivelse, er montering af netop trin. Her skal monteres et under hver sidedør, samt et i hver ende af vognen (diagonalt placeret).
I underkanten af vangerne er der små hak der viser hvor trinbeslaget skal monteres, og på selve beslaget monteres til slut selve trinpladerne.


Med monteringen af trinene, er selve byggesættet færdigt, tilbage står blot montering af egne puffer og koblinger, samt ikke mindst passende litreringer. For mit vedkomne er disse dele dog ikke 'på lager' i øjeblikket.
Det skal dog ikke afholde mig fra at sidde med glæde, og kigge på den færdige vogn, som nu står klar til at blive sat i drift.

Byggesættet har helt og holdent levet op til mine forventninger, ligesom det er tro mod Arild Tangerud's filosofi - "skala korrekte byggesæt til små priser". Jeg kan næsten ikke vente med at gå i gang med byggesæt nummer to, som allerede er indkøbt.

Dette byggeri vil nok blive bygget lidt anderledes, ikke fordi der er noget i vejen med selve byggesættet, men blot fordi jeg vil prøve at tilføje lidt flere/andre detaljer, for at vise hvor let det er at 'tune' modellen rent optisk.

Min næste Pc vogn skal indsættes ved LB (Langelandsbanen) og vil derfor komme til at fremtræde meget anderledes end AHJ (Ålborg-Hadsund Jernbane) vognen, ikke mindst på grund af farverne.
LB vognene havde grå undervogn og brune vognkasser, ligesom der var nogle detaljer der ikke var helt ens, dem vil jeg komme ind på undervejs i byggeriet.

Erik V. Pedersen, der har en af de mest omfattende sider omkring de danske jernbaner (www.EVP.dk), herunder også et stort afsnit omhandlended Langelandsbanen, har stillet nedenstående billede af Langelandsbanen's åbne godsvog litra Pc 92 taget i den 5. juni 1960 ved Krogsbjerg station til rådighed for byggeriet.

www.evp.dk
(Foto: Erik V. Pedersen - www.EVP.dk)

På billedet ser det ud som om at hjørne- og sidestopler er malet i samme farve som chassiset, altså lysegrå, så for at få en lidt anderledes vogn, end blot alle de brune, vil jeg prøve at bygge denne variant.

Første skridt i 'tuningen' af Proinor Pc byggesættet, er trinbeslag. Her udskiftes de laserskårne trinbøjler med nogle i metal.
Når man kigger på billeder af de rigtige Pc vogne, ser det ud som om at trinbeslagene er fremstillet at rundjern, noget der kunne gøres efter med enten ståltråd eller messingtråd, men jeg finder konstruktionen for 'blød', så jeg har i stedet prøvet at fremstille nogle trinbeslag i tynd zinkplade.
Det giver en stærkere konstruktion, der måske ikke er helt korrekt, men som tilgengæld er stærk, hvilket er væsentligt for mig, da vognene også skal kunne tåle at blive transporteret.

Monteringen af de nye trinbeslag sker i to 1,5 millimeter huller som bores i sidevangerne, cirka midt for de hakker der er til de oprindelige beslag.


Hjørne og sidestolperne på Langelandsbanen's Pc vogne er af en anden type end dem der er med i byggesættet (U profil), så disse skal udskiftes med henholdsvis T og L profiler.

Da jeg ikke var i besidelse af passende T og L plastprofiler, måtte jeg ty yil selv at fremstille dem, men det kan da også lade sig gøre, selv om jeg nok må indrømme at det er lettere bare at købe dem hos hobbyforhandleren.
Hjørnestolperne skal være udformet som L profiler, mens resten af stolperne skal være T profil.

Først udskæres/udfræses profilerne, så renses de for grater/skæg, og slutteligtil skæres de af dem der skal være skrå i enderne.
Bemærk at hjørnestolperne skal være lidt længere end de øvrige stolper!

Fidusen ved selv at fremstille plastprofilerne, er at man kan lave dem med et håndtag på, så man har noget at holde på mens man maler dem!

Mens stolperne tørrede, skar jeg sidedørene fra hinanden. Det var der to grunde til, dels skal dørstolperne udskiftes med nogle af de nye plaststolper i T-profil, og dels skal der sidde en lille stolpe midt i dørpartiet.

Den nye midterstolpe til dørene fremstilles ud af en tynd finer rest fra byggesættet, her valgte jeg en smal strimmel fra arket der indeholdt de lister der er blevet limet oven på sider og gavle.
Strimlen males lysegrå lige som de øvrige stolper, hvorefter den stilles på højkant mellem de to døre og limes fast.

Når limen i de nye dårpartier er tørret/hærdet kan disse limes på plads på vognsiderne.

Af for mig ukendte årsager sidder lukketøjet til de løse gavle på Langelandsbanen's Pc vogne på modsatte side af vognene i forhold til stort set alle andre baners Pc vogne, så de skal naturligvis vendes på denne vogn.

Byggesættet indeholder en ståltråd, som man kan bruge til at fremstille lukketøjet af, men på Langelandsbanen's Pc vogne ser det ud som om håndtaget er monteret på et stykke fladjern for enden af lukkeakslen, så igen har skal der 'opfindes' lidt.
Løsningen er dog ganske simpel, og kræver kun noget 1 millimeter rund strip til lukkeakslerne og selve håndtagene, samt en stump 1 X 2 millimeter strip med to 1 millimeter huller i - så er den fikset!
Som alternativ til den 1 millimeter runde strip, kan man bruge den medleverede ståltråd, jeg valgte kun strippen på grund af at den var lettere at lime sammen med 1X2 plast strippen.

På de fleste Pc vogne sidder lukkebeslaget på gavlenden af vognen, og holder ned over lukkehåndtaget, men på Langelandsbanen's Pc vogne sidder selve lukkebeslaget ude på hjørnestolpen.
Start med at skære selve lukkebeslaget fri fra arket det sidder på, bor et 1 millimeter hul der hvor der er en cirkelformet prægning, skær limfoden af og slib forsigtigt beslaget rundt langs hullet, og slut af med at lime beslaget på en 1 millimeter rund plaststrip.

Lukkebeslaget var nu klar til montering på hjørnestolperne, men hov, der var ikke plads nok til et hul til plaststrippen!
Det havde jeg ikke lige tænkt over da jeg fremstillede de nye stolper, så her måtte der lige fremstilles et par nye hjørnestolper med øjer til lukkebeslaget.

Det afhjalp problemet, og en 'løs'samling viste at det var tiden værd at nørkle et nyt lukketøj til gavlene.


Yderligere en nem måde at pynte på denne vogn er i forbindelse med sidedørene, hvor de øverste håndtag slibes/files runde i enderne (der hvor det er meningen at jernbanearbejderne skal tage fat) inden de limes på.

Trinene limes på de nye bæringer, og der pletmale med grå farve på lukketøj samt trinnene.

I forbindelse med koblingsskakten på AHB vognen, som vi startede denne artikel med at bygge, monteredes fire messingsøm som illustration af montage bolte/nitter, jævnfør nedenstående billede..

Det er dog meget nemt at gøre boltene/nitterne i koblingsskakten lidt mere elegante!
Start med at skære messingsømmene til i en længde der passer med hvor meget man ønsker de skal stikke frem på forsiden, prøv med cirka 6 millimeter og prøv jeg frem derfra til I får det resultat som i ønsker.
Når I har den rette længde på messingsømmene, sundes enderne lige let med en fil.

For at kunne trykke messingsømmene i fra bagsiden af pufferplanken, skal hovederne lige files lidt flade på den ene side. Dette siker at de ikke går på vognbunden, samt at de heller ikke stikker for neden.

Stik nu sømmene i pufferplanken fra indersiden, og sikker dem med en lille klat superlim.

Vend vognen og nyd det færdige resultat, som tager sig endnu bedre ud efter en gang pletmaling.


Samtidig med pletmalingen af koblingsskaktens bolte/nitter, kan man passende adskille et sæt Hübner kurvepuffer og male dem.
Pas dog på ikke at male selve stangen på puffen, den der går ind gennem pufferplanken, ligeledes ser det godt ud hvis man prøver at undgå at få grå maling på fjedre i selve pufferhuset.

Når hele herligheden er tør monteres puffer og koblinger på vognen.


Ser man bort fra de manglende littreringer, er vognen nu klar til at blive sat i drift!

For lige at tilføje de sidste detaljer, snupper vi et stykke tyndt messing tråd (ståltråd kan også bruges), og fremstiller ranger håndtag under pufferne, samt på vognkassen over rangertrinene i hjørnerne.

Ranger håndtagene under pufferne laves 16 millimeter bredde, og bores med et 1 millimeter bor op i pufferplanken,  8 millimeter på hver side af puffens midtersksel.
Inden selve håndtaget stikkes ind i pufferplanken, bøjes det i en vinkel på 45 grader, således at det kommer til at rage ud under puffen.

Tilsvarende bores der huller i hjørnerne til håndtagene over rangertrinene, dette gøres midt i næstøverste brædt, samt midt i nederste brædt..

Sluttelig males alle disse håndtag lysegrå ligesom chassiset, og hele byggeriet afsluttes med montering af et par bremseslanger. Her kan benyttes enten Märklin, Hübner eller Muschalek.
Husk at bremseslangerne er spejlvendte fra ende til ende, samt at spærrehåndtagene skal vende væk fra koblingskrogen.

.