Sidst ændret: 22/02-2012 16:05 af Henrik Bess

Spor1 Fyn - fællesaftale

Husregler

 

Tekst der er mærket med rød skriftfarve, er nye og/eller ikke godkendte forslag. Såfremt disse forslag ikke bliver godkendt inden for 14 dage, så slettes de, med mindre andet aftales.Emne Nr. Tekst

1 Hvis én person i Spor1 Fyn vil holde op, skal de resterende Spor1 Fyn medlemmer have første prioritet til køb, af denne persons moduler.
2 Ingen mad, drikke eller tobak ind over eller på modulerne!


Modulerne 1 Grundfladen på modulerne males i samme farve.
2 Der skal bruges samme type ballast på hovedstrækningen.
3 Modulformatet er for de lige moduler 75 cm i bredden og længderne spænder fra 120 til 180, i 20 cm. spring, et side modul er 37,5 cm bredt. Kurvemoduler er i radius 3000


Sporanlæg 1 Der må kun bruges Peco spor samt Peco sporskifter, eller tilsvarende slanke (10o)sporskifter, på hovedstrækningen.
Märklin skinner samt Märklin sporskifter (radius 1020 mm.), samt Hübner sporskifter, må benyttes på sidebane, samt til opstillingsspor.
2 Ved overgangsmoduler skal der holdes en afstand yderkanten af modulet til spormidten på:
Yderspor: 150 mm.
Inderspor: 283 mm.
Hovedspor placeres 10 mm. over grundfladen.
3 Der holdes en afstand på hovedsporet på 13,28125 cm. (afrundes til 133 mm.), fra spormidte til spormidte, dette svarer til de korrekte 4250 mm. i skale 1:1.
Der kan afviges derfra p.g.a dekorering og anden form for sporføring. Men målet skal overholdes ved modulovergang til nabo.
Eksempel på et tværsnsit:


El installation 1 Der holdes en bestemt farvefølge/nummerering på ledningsnettet.
2 De ledninger der bruges til kørestrøm, samt booster må ikke byttes, eller tilsluttes andet udstyr.
3 Hanstik skal være fastmonteret i 'han' enden på modulerne.
(Den ende med dyvlerne)
4 El diagram samt ledningsfordeling


Dekoration 1 Samlingerne dekoreres så disse bliver 'skjul' bedst muligt.
2 Grænseovergange til nabo-moduler skal være homogene.
3 Dekorationen (stilen) skal holdes ca. 50 cm. ind på egne moduler ved grænseovergang.


Kørsel 1 I forbindelse med køredage/-weekends skal der veksles mellem perioder/togtyper.
F.eks. 50% af tiden med damp og korte stammer, og 50% af tiden med diesel samt lange moderne stammer.
Fordelingen kan enten være pr. dag eller f.eks. formiddag/eftermiddag.